Bu kapsamdaki hizmetlerimiz, araştırmacı muhasebeci, hile denetçisi veya incelemecisi olarak çalışıp, özet olarak aşağıdaki alanlarda hizmet veriyoruz.

► İşletme çalışanları tarafından işletmelerine karşı yapılan hileler,
► Beyaz yakalılar tarafından işlenen suçlar,
► Mali tablo hileleri,
► Yatırımlarla ilgili hileler,
► Ticari rüşvetler ve komisyonlar,
► Banka işlemleri ile ilgili hileler,
► Elektronik fon transferleri ile ilgili hileler,
► Kredi kartı hileleri,
► Bilgisayar hileleri,
► İnternet yoluyla yapılan hileler,
► İşletmelerin hile riskini ölçme ve değerlendirme,
► İşletmelerde hileyi önlemeye yönelik çalışmalara destek olma.