Bu kapsamda iki ana çalışma alanında hizmet veriyoruz.

► Dava Destek Danışmanlığı
► Uzman Şahitlik

Dava destek danışmanlığı kapsamına ağırlıklı olarak avukatlarla birlikte yapılan çalışmalar girmektedir.

► Her türlü yolsuzluk davaları,
► İşletme değerlemeleri,
► Hasar ve zarar tahminleri,
► Sigorta anlaşmazlıkları,
► Anlaşmalardan doğan sorunlar,
► İşletmeler arası sorunlar,
► Patent, hak ve markalarla ilgili doğan sorunlar,
► İflas davaları,
► İşletmelerle ilgili ayrılma veya birleşme davaları,
► Boşanmalarla ilgili mali anlaşmazlıklar,

Mahkemelere destek anlamına gelen uzman şahitlik faaliyetlerinde yapılan çalışmalarımızın bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

► Dava konusu ile ilgili olarak gerekli araştırmaları yaparak çeşitli verileri toplamak,
► Bu verilerden bir sonuca vararak bir kanıya ulaşmak,
► Oluşturduğumuz görüşleri mahkemede hakimlere ve avukatlara aydınlatıcı ve öğretici bir biçimde yansıtmak.