Şahsi ve kurumlarda kurum içi ve kurum dışı isteğe bağlı olarak bağımsız denetimler ve raporlar sunmak , fizibilite çalışması yapmak ve:

► Muhasebe denetimi
► Bilanço denetimi
► Gelir tablosu denetimi
► Vergi denetimi
► Finansal tabloların denetimi
► Mali analiz
► SGK denetimi