► Özel (Şahsi) vergilendirme- beyanname (Menkul- gayri menkul)
► Özel mali ve hukuki risklerin çözümü
► Ücret bordroları tanzimi- bildirgeleri
► İşçi – işveren ilişkisi danışmanlığı
► Personel giriş- çıkış ve tazminat işlemleri
► İşveren kamu kurumları ilişkisi Vergi- SSK Teftişleri