► Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşu
► Yabancı sermayeli firmaların irtibat büroları çalışması
► Vergi ve SSK kurum ve kuruluşlarındaki işlemler
► Şirket yapılandırılması (Birleşme- bölünme –genişleme)
► Müşteriler hakkında fizibilite çalışması
► Mali danışmanlık, kontrol ve revizyon işlemleri