Gün geçtikçe artan rekabet ortamında kuruluşların sürdürülebilir ve karlı büyümeyi sağlayabilmeleri için; stratejik değişimlere hızla uyum sağlayabilmeleri, müşteriye sundukları ürün ve hizmetlerde farklılaşmaları ve iş süreçlerinin verimliliğini arttırmaları gerekiyor.

Bu çerçevede kuruluşların dinamik organizasyon yapılarına sahip olmaları, yaratıcı, yenilikçi yeteneklerin önünü açan, verimliliğe odaklı bir çalışma ortamı yaratmaları ve katma değer yaratarak bunu ürün ve hizmetlerine yansıtmaları öncelik kazanıyor.

Mükemmel süreçler kuruluşun vizyonu ve stratejisi müşterilerin ve potansiyel müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerine uygun ise orta ve uzun vadeli planları bu beklentileri karşılamaya yönelik ise anlamlıdır. Aksi bir durum mükemmel süreçler ile satılamayan mükemmel ürünler gerçekleştirmek olur.

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

DURUM ANALİZİ

Plan ve programlar

SWOT analizi

Piyasa Analizi

Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi

Neredeyiz?

MİSYON VE İLKELER

Kuruluşun varoluş gerekçesi

Temel ilkeler

VİZYON

Arzu edilen gelecek
NEREYEULAŞMAK İSTİYORUZ?

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Orta vadede ulaşılacak Amaçlar

Sipesifik,somut ve ölçülebilir hedefler

Amaç ve hedeflere ulaşma  Yöntemleri
FAALİYETLER VE  PROJELER

Detaylı iş planları

Maliyetlendirme

GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?
PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi

Performans göstergeleri

BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDERVE DEĞERLENDİRİRİZ?

Raporlama

Karşılaştırma

Geri besleme