TAŞERON DENETİM RAPORU HİZMETLERİ ve RAPORUN SAĞLADIĞI FAYDALAR

MÜTEAHHİT FİRMAYA SAĞLADIĞI FAYDALAR;

► Verilen Hak edişin SGK – VERGİ İDAİRESİ Ödemelerinin Denetimi

► Alt Firma Ödemelerinin Denetimi

► Ücret Ödemelerinin Denetimi

► Faaliyet Denetimi Hakkında bilgi edinme

► Müteahhit firmada bu işlemler için çalışan istihdamı ve Mesai Tasarrufu

► Güvenli ve sorumlu Taşeronla çalışma imkanı

► Vergisel-SGK Risklerini bilme ve azaltma imkanı

► Ödemelerin yapılan işle uygunluğu ve sıhhati hakkında bilgilenme

► Müteahhit markası değerini artırmak

► İşleri zamanında ve sağlıklı yürümesini sağlama

TAŞERON FİRMAYA SAĞLADIĞI FAYDALAR;

► Özel bilgileri asla amaçlamayan iş ile ilgili verileri içeren inceleme

► Aylık Mali Evrak ve Ödeme Denetimi

► Hakediş Tahsilatının hızlandırılması

► Güven Sağlanması –Pazardaki imajı ve güvenilirliği arttırmak

► Ödemelerin resmiliği ilkesinin yürütülmesi

► Ortaklara karşı sorumluluk ve Açıklık durumu

► Ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak

► Mali ve SGK risklerini azaltma