► Mahkemelerde neler delil olarak sunulur
► Ticari defterler hangi hallerde delil olarak değerlendirilir? Delil niteliği
► Ticari defterlerin Mahkemeye sunulması mecburi mi. Getirilmesi için zorlanabilirmi
► Ticari Defterlerin delil olma süreleri
► Ticari Defterlerin mahkemeye sunmadan önce nelere dikkat edilmeli
► Ticari defterler hangi hallerde lehte ve aleyhte delil olur
► Hangi hallerde yemine gidilir
► Fatura ve Sevk İrsaliyesi’nin bedellerinin uyuşmazlıkları. İtiraz süresi. Defter kaydındaki durumu
► Çek ve bonolardaki uyuşmazlıklar. Faiz ne zaman yürütülür
► Kredi sözleşmelerindeki uyuşmazlılar.Bankalardaki Kredi sözleşmeleri
► Develüsyondaki durumu
► Defter incelemesinin yerinde inceleme durumu
► Üçüncü şahıslardan alınan faturanın defter kayıtlarındaki durumu
► A.Ş’lerde Genel Kurul Kararları uyuşmazlıkları-iptali durumu.
► A.Ş’nin organsız kalma durumları
► İki A.Ş’nin birleşme durumu.
► Marka Tecavüzü-Haksız Rekabeti
► Telif Hakkına Tecavüz
► Marka ve Ünvanda iltibaz
► Ve diğer mali ve ticari uyuşmazlıklar.