Günümüz işletmeleri yoğun rekabet ve piyasalara uyum sağlayabilmek için, strateji geliştirme, mevzuata uyum, iş planı uygulama ve risk yönetimi konularına odaklanırken, vergi uygulamalarına yönelik çözümler geliştirmede sorun yaşayabiliyorlar.

Denetim24 olarak vergi danışmanlığı hizmetlerimiz müşterilerimizin doğru zamanda doğru kararlar alabilmelerini sağlamak için vergisel konulardaki sorunlarının çözümlenmesine yöneliktir.

Bu kapsamında vergi danışmanlığı hizmetlerimizi

► Vergi Usul Kanunu,
► Kurumlar Vergisi Kanunu,
► Gelir Vergisi Kanunu,
► Katma Değer Vergisi Kanunu,
► Özel Tüketim Vergisi Kanunu,
► Damga Vergisi Kanunu

Gibi kanunlar ile

► Yatırım Teşvik Mevzuatı
► Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları

Çerçevesinde müşterilerimize vergi planlaması yapmalarında yardımcı olmaya yöneliktir.